USB Disk Security download

USB Disk Security pruža 100% zaštitu od štetnog sadržaja koji može preći na vaš računar putem USB/Flash diskova koje priključujete na računar. Ovaj program koristi vrlo malo sistemskih resursa i kompatibilan je sa drugim sigurnosnim programima i svim Windows verzijama.

Read more